strona główna usługi detektywistyczne wywiad gospodarczy porady prawne

statystyka

Witam Państwa na stronie Biura Usług Detektywistycznych
i Porad Prawnych "ENIGMA"

WłaścicielMarek Rosiak  (magister prawa, detektyw- licencja  nr 0000348) absolwent  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadto ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Akademii  Ekonomicznej w Krakowie oraz pośrednictwa obrotu nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Charakter firmy: prywatna, jeden właściciel
Rok założenia: 2007r

Wpis do rejestru przedsiębiorców zajmujących się działalnością w zakresie 
usług  detektywistycznych prowadzony przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
nr DZiK-I-6612-81/07/RD-17/2007/EG 

Vademecum klienta korzystającego z usług "DETEKTYWA"


1.Sporządzane sprawozdania  mają charakter informacji wyprzedzającej. Zawierają materiał pomocniczy i obiektywny, który może okazać się  niezbędny  w negocjacjach i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Stanowi on nadto skuteczną ochronę przed ewentualną szkodą.

2.Moją dewizą jako  przedsiębiorcy  jest  pełna dyskrecja, lojalność oraz  gwarancja,  iż odbiorcami  opracowań są wyłącznie Zleceniodawcy.

3.Jedną z zasad w trakcie  realizowanych spraw jest wtajemniczanie   w "zagadnienie będące przedmiotem zlecenia" możliwie jak najmniejszej  liczby  osób.

4.Zlecenia realizowane są   zawsze z zachowaniem zasad etyki zawodowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.Jako podmiot prowadzący zawodowo  usługi detektywistyczne posiadam  polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

6.Posiadanie licencji oraz wpisu do właściwego rejestru  w zawodzie detektywa jest konieczne. Nawet najbardziej rzetelne sprawozdanie  sporządzone przez "detektywa" bez uprawnień nie ma żadnej wartości.


Wiarygodnym dowodem w sprawie przed sądem jako źródło informacji w odniesieniu do usług detektywistycznych   może być jedynie  sprawozdanie sporządzone przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie  stosownie do przepisów ustawy  z dnia 06.07.2001r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr12 poz.110 ze zm.). Podstawowymi determinantami   takich podmiotów są wpis do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz realizacja zlecenia  przez osobę posiadającą licencję detektywa.

Cena za moje usługi uzależniona jest  wkładem pracy, czasu,  wysiłku i starań niezbędnych do rzetelnego jej wykonania . Każda sprawa wymaga bowiem indywidualnego podejścia i gruntownego przemyślenia. Problemy którymi się zajmuję są najczęściej skomplikowane i zawiłe. Wymagają wnikliwej analizy  każdego aspektu danej sprawy. Najczęściej spraw tych nie da się załatwić "od ręki". Można być ekspertem w danej dziedzinie mimo tego jednak każda nowa sprawa to różny od poprzednich  stan faktyczny, a przy tym nowe wyzwanie. Można rozwiązać  dziesiątki analogicznych  spraw(zagadek) ale nawet drobny, mało istotny zdawałoby się szczegół może spowodować , że dana sprawa nabiera zupełnie innego wymiaru. Dlatego do każdego problemu ,który wymaga rozwiązania  podchodzę z taką samą starannością.

analizy detektywistyczne,analizy rynku,badanie rynku,detektyw,dolnoslaskie,dolnośląskie,dowody zbrodni,ekspertyzy kryminalistyczne,enigma,enigmarosiak,enigma-rosiak,gospodarczy,infobrokering,infobrokerstwo,konsultacje prawne,licencja,ludowa,marek,pisma procesowe,podsłuchy,porady detektywa,porady prawne,poszukiwanie,prawo,raporty,rosiak,rosiak-enigma,uslugi,usługi detektywistyczne,utracone mienie,wałbrzych,walbrzych,wywiad gospodarczy,Analizy Detektywistyczne,Analizy rynku,Badanie rynku,Detektyw,Dolnoslaskie,Dolnośląskie,Dowody zbrodni,Ekspertyzy Kryminalistyczne,Enigma,Enigmarosiak,Enigma-rosiak,Gospodarczy,Infobrokering,Infobrokerstwo,Konsultacje prawne,Licencja,Ludowa,Marek,Pisma procesowe,Podsłuchy,Porady detektywa,Porady prawne,Poszukiwanie,Prawo,Raporty,Rosiak,Rosiak-enigma,Uslugi,Usługi Detektywistyczne,Utracone mienie,Wałbrzych,Walbrzych,Wywiad gospodarczy,ANALIZY DETEKTYWISTYCZNE,ANALIZY RYNKU,BADANIE RYNKU,DETEKTYW,DOLNOSLASKIE,DOLNOŚLĄSKIE,DOWODY ZBRODNI,EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE,ENIGMA,ENIGMAROSIAK,ENIGMA-ROSIAK,GOSPODARCZY,INFOBROKERING,INFOBROKERSTWO,KONSULTACJE PRAWNE,LICENCJA,LUDOWA,MAREK,PISMA PROCESOWE,PODSŁUCHY,PORADY DETEKTYWA,PORADY PRAWNE,POSZUKIWANIE,RAPORTY,ROSIAK,ROSIAK-ENIGMA,USŁUGI,USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE,UTRACONE MIENIE,WAŁBRZYCH,WALBRZYCH,WYWIAD GOSPODARCZY home e-mail