strona główna usługi detektywistyczne wywiad gospodarczy porady prawne

Usługi detektywistyczne

  • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywaj±cych się
  • poszukiwanie utraconego mienia
  • ustalanie faktycznych okoliczno¶ci zdarzeń i motywów
  • sprawdzanie wiarygodno¶ci informacji dotycz±cych szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
  • zbieranie informacji w sprawach wynikaj±cych ze stosunków cywilnych między prywatnymi osobami fizycznymi (również  sprawy rozwodowe)
  • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i inne, je¶li w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego
  • ekspertyzy i oceny kryminalistyczne
  • wykrywanie urz±dzeń zwi±zanych ze szpiegostwem przemysłowym (mikrokamery, podsłuchy itp.)
  • pomoc w zbieraniu materiałów dowodowych

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej z usług detektywistycznych skontaktuj się z biurem. Odpowiem na każde Twoje pytanie.


analizy detektywistyczne,analizy rynku,badanie rynku,detektyw,dolnoslaskie,dolno¶l±skie,dowody zbrodni,ekspertyzy kryminalistyczne,enigma,enigmarosiak,enigma-rosiak,gospodarczy,infobrokering,infobrokerstwo,konsultacje prawne,licencja,ludowa,marek,pisma procesowe,podsłuchy,porady detektywa,porady prawne,poszukiwanie,prawo,raporty,rosiak,rosiak-enigma,uslugi,usługi detektywistyczne,utracone mienie,wałbrzych,walbrzych,wywiad gospodarczy,Analizy Detektywistyczne,Analizy rynku,Badanie rynku,Detektyw,Dolnoslaskie,Dolno¶l±skie,Dowody zbrodni,Ekspertyzy Kryminalistyczne,Enigma,Enigmarosiak,Enigma-rosiak,Gospodarczy,Infobrokering,Infobrokerstwo,Konsultacje prawne,Licencja,Ludowa,Marek,Pisma procesowe,Podsłuchy,Porady detektywa,Porady prawne,Poszukiwanie,Prawo,Raporty,Rosiak,Rosiak-enigma,Uslugi,Usługi Detektywistyczne,Utracone mienie,Wałbrzych,Walbrzych,Wywiad gospodarczy,ANALIZY DETEKTYWISTYCZNE,ANALIZY RYNKU,BADANIE RYNKU,DETEKTYW,DOLNOSLASKIE,DOLNO¦LˇSKIE,DOWODY ZBRODNI,EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE,ENIGMA,ENIGMAROSIAK,ENIGMA-ROSIAK,GOSPODARCZY,INFOBROKERING,INFOBROKERSTWO,KONSULTACJE PRAWNE,LICENCJA,LUDOWA,MAREK,PISMA PROCESOWE,PODSŁUCHY,PORADY DETEKTYWA,PORADY PRAWNE,POSZUKIWANIE,RAPORTY,ROSIAK,ROSIAK-ENIGMA,USŁUGI,USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE,UTRACONE MIENIE,WAŁBRZYCH,WALBRZYCH,WYWIAD GOSPODARCZY home e-mail