strona główna usługi detektywistyczne wywiad gospodarczy porady prawne

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.

Wywiad gospodarczy polega w szczególności na uzyskiwaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wybranych przedsiębiorstw na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu zmniejszenia ryzyka współpracy gospodarczej lub też dla podjęcia odpowiednich kroków dla odzyskania należności. Wywiad gospodarczy może być też skierowany na osobę prywatną.

Do zakresu naszych zadań należy między innymi:

 • ustalanie stopnia wiarygodności firm i osób
 • analiza SWOT potencjalnych kontrahentów ustalanie dotychczasowego dorobku firmy, pozycji w branży i strukturach gospodarczych, wizerunku na tle konkurencji
 • ustalanie możliwego stopnia zaufania, rzetelności osób z kadry kierowniczej
 • ocena kondycji finansowej, dyscypliny płatniczej, zdolności kredytowych
 • określenie realnych wyników ekonomicznych
 • ustalanie faktycznej działalności firmy i jej historii
 • wykonanie i opracowanie wywiadu biograficzno - środowiskowego osób
 • ustalenie planowanych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa , strategia działania
 • ustalanie lojalności w interesach, ocena zagrożeń
 • zbieranie opinii partnerów, kontrahentów i konkurencji o przedsiębiorstwie, osobie
 • ustalanie składników majątkowych, form własności, obciążeń hipotecznych, zapisów w rejestrach sądowych i bankowych - zastawy, kredyty
 • windykacja wierzytelności
 • ustalanie i ocena nastrojów wśród załogi przedsiębiorstwa
 • szukanie informacji strategicznych dla negocjacji kontraktów
 • ocena legalności działania firm - wpisy, rejestry, koncesje, zezwolenia
 • ujawnianie bezprawnego wykorzystywania znaków firmowych i handlowych oraz certyfikatów i atestów
 • zbieranie informacji dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz wykorzystania  wiadomości stanowiących tajemnicę handlową

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej z usług detektywistycznych skontaktuj się z biurem. Odpowiem na każde Twoje pytanie.

 

 

analizy detektywistyczne,analizy rynku,badanie rynku,detektyw,dolnoslaskie,dolnośląskie,dowody zbrodni,ekspertyzy kryminalistyczne,enigma,enigmarosiak,enigma-rosiak,gospodarczy,infobrokering,infobrokerstwo,konsultacje prawne,licencja,ludowa,marek,pisma procesowe,podsłuchy,porady detektywa,porady prawne,poszukiwanie,prawo,raporty,rosiak,rosiak-enigma,uslugi,usługi detektywistyczne,utracone mienie,wałbrzych,walbrzych,wywiad gospodarczy,Analizy Detektywistyczne,Analizy rynku,Badanie rynku,Detektyw,Dolnoslaskie,Dolnośląskie,Dowody zbrodni,Ekspertyzy Kryminalistyczne,Enigma,Enigmarosiak,Enigma-rosiak,Gospodarczy,Infobrokering,Infobrokerstwo,Konsultacje prawne,Licencja,Ludowa,Marek,Pisma procesowe,Podsłuchy,Porady detektywa,Porady prawne,Poszukiwanie,Prawo,Raporty,Rosiak,Rosiak-enigma,Uslugi,Usługi Detektywistyczne,Utracone mienie,Wałbrzych,Walbrzych,Wywiad gospodarczy,ANALIZY DETEKTYWISTYCZNE,ANALIZY RYNKU,BADANIE RYNKU,DETEKTYW,DOLNOSLASKIE,DOLNOŚLĄSKIE,DOWODY ZBRODNI,EKSPERTYZY KRYMINALISTYCZNE,ENIGMA,ENIGMAROSIAK,ENIGMA-ROSIAK,GOSPODARCZY,INFOBROKERING,INFOBROKERSTWO,KONSULTACJE PRAWNE,LICENCJA,LUDOWA,MAREK,PISMA PROCESOWE,PODSŁUCHY,PORADY DETEKTYWA,PORADY PRAWNE,POSZUKIWANIE,RAPORTY,ROSIAK,ROSIAK-ENIGMA,USŁUGI,USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE,UTRACONE MIENIE,WAŁBRZYCH,WALBRZYCH,WYWIAD GOSPODARCZY home e-mail